Nack-, axel- och skulderbesvär beror vanligtvis på felaktig arbetsställning eller långvarig ensidig belastning.
(Stressorsakat - ej att förglömma!)