Ledbandsskador
(ledstabiliserande vävnad) sker oftast genom överbelastning (engångstillfälle)
då en led t.ex. hamnar i "fel" läge. Vanlig idrottsskada.