Hälseneproblem beror antingen på en akut skada eller en längre tids överbelastning.
Kan även bli resultatet av ökad "pronation" som ibland orsakas av benlängdsskillnad (långa benet).